Postai, elektronikus vagy telefonos kapcsolatfelvétel, árukra és szolgáltatásokra vonatkozó információk, valamint speciális és reklámakciók megküldése céljából hozzájárulok regisztrációmmal az általam megadott személyes és intézményi adatok (név, cím, telefonszámok) és az üzleti kapcsolatunk során felmerült személyes adatok Schloss Esterházy Kulturverwaltung GmbH/Esterhazy Privatstiftung 7000 Eisenstadt általi felhasználásához. Hozzájárulok ahhoz is, hogy ezen adatokat ugyanezen célból továbbítsák a pan.event GmbH (Esterhazyplatz 4, 7000 Eisenstadt), mint címlistaközvetítő és direktmarketing cég részére, amely cég ezen adatokat a Kereskedelmi Szabályzat 151.§ szerint marketingakciók előkészítésére és lebonyolítására, beleértve a reklámanyagok kiküldését, használhatja fel. Jelen hozzájárulásomat, különkülön is bármikor visszavonhatom (pl. levélben, faxon vagy e-mailben). Minden további jogi követelés kizárt.