Dumtsa Jenő - a modern város megálmodója

Rövid áttekintés

1838-ban, a nagy pesti árvízkor láttam meg a napvilágot egy pravoszláv cincár, szerb családban. Felmenőim ellenére igazi magyar hazafinak tartom magam. 1850 óta élek Szentendrén. Hőn szeretett nőm, Blazicts Petronella nagyasszony. 1871 óta Szentendre bírája és immár közel 30 éve polgármestere, és a Helyi Érdekű Vasút szorgalmazója vagyok. Szenvedélyes képeslapgyűjtő és lokálpatriótaként szívügyem e kisváros fejlesztése, polgárosítása, pénzügyi felvirágoztatása. A helyi turista egylet tagjaként és képeslapgyűjtőként is tevékenykedem. A helyi hölgykör a város 2. legjobb pasijaként ír rólam💘

Kedvelt oldalak

edubase
Dumtsa Jenő - a modern város megálmodója

A tiszteletreméltó képviselő testületünk nevében örömmel adom hírül, hogy végre megvalósult a kötött pályás gőzvontatású összeköttetés szeretett városunk és a székesfőváros között a helyiérdekű vicinális elindulásával🚂A lokomotív négy kocsijával menetrend szerint szállítja immár a Filatori - gáttól városunk felé a lakosokat és a kiruccanni vágyókat egyaránt🚲A régvárt újítás megkönnyíti a környék összes polgárának közlekedését. #polgárokért#HÉV

 • Tetszik
 • Kommentek
Baross Gábor, közlekedési #vasminiszter

Örvendetes, tény, hogy fáradságos kezdeményezésem végre a Szentendre és környéknek lakossága egy olcsóbb és gyorsabb közlekedési eszközzel közelítheti meg a székesfővárost. A vasút mindenképpen enyhíti a korábbi évek gazdasági gondjait.🤩

 • Tetszik
 • Válasz
Eötvös Loránd Ágost fizikus, tudós, hegymászó

A Magyarországi Kárpát Egyesület Budapesti osztályának elnökeként bizton remélem, hogy a vicinális segítségével kedvezőbb körülmények adódnak e dunakanyari város és pilisi vidék turistahelyeinek megközelítésére a fővárosi polgárok számára

 • Tetszik
 • Válasz
Dumtsa Jenő - a modern város megálmodója

Köszönöm, mindrnkinek, de külünösen nektek barátaim, hogy támogattátok e nagyszerű alkotás megvalósulását.😀 Infrastuktúránk javítása a máskülönben igen üres városi pénztár feltöltését is megsegíti.🤑🤑 Életre keltve a kornyék fogadóit is🍺

 • Tetszik
 • Válasz
Dumtsa Jenő - a modern város megálmodója

Hőn szeretett városunk életében a vasútépítés elindulása és a közlekedési lehetőségek modernizálása mindenképpen új gazdasági és befektetési lehetőséget hoz. Ugyan a fővárosiak úgy képzelték, hogy a vicinális Pomáz és Szentendre között egyenesen fut majd, de mi úgy véljük, hogy inkább az országút irányát kövesse, mivel így nem üközhetünk újabb akadályokba a mocsarakkal kapcsolatban. Az egyesnes nyomtáv a magánbirtokokat is csorbítaná.#doksifilm

www.youtube.com

OMM5/SZRG - Vasútfejlesztés - közlekedés: Dumtsa Jenő Vicinálisának Varázslatos megvalósítása

 • Tetszik
 • Kommentek
Gyöngyössy János miniszteri tanácsos

#film Az átadási ceremónia és az azt követő ünnepi lakoma Őfelsége udvarához is méltó lett volna. A díszvendégként megtisztelőnek érzem, hogy a szentendreikkel lehettem, akiknek a vasút reményeim szerint a magyarosodást is elhozza.🇭🇺😄🎇

 • Tetszik
 • Válasz
Görgey Artúr nyugalmazott honvédtábornok

Végre már nemcsak hajóval, vagy kocsival, hanem a vicinálissal is utazhatok Visegrád felé. Ragyogó dolgonak tartom, hogy Szentendrén hajóról átszállva egy sétát téve a vicinálissal érjek el az Akadémiára, ha éppen oda van meghívásom.🥰 🍮

 • Tetszik
 • Válasz
Hauszmann Alajos építész, egyetemi tanár

A közlekedési viszonyok javulása gazdasági fejlődésünk kulcsa. A fővároshöz való kötődés szorsabbá válását segíti a vicinálisunk, amit mindenkinek ajánlok kipróbálni. Az alig 50 perces utazás a társasági élet elmélyítésére is alkalmas.🤑🌐

 • Tetszik
 • Válasz
Dumtsa Jenő - a modern város megálmodója

#kávéház#New York#palota A minap nyitotta meg a kapuit a székesfővárosi New York biztosítótársaság Erzsébet körúti pompázatos épületében egy új kávéház.🌝A Vasárnapi Újság hosszadalmas cikke igazán hitelesen és élménydúsan tudósít a megnyitó ünnepségről és Hauszmann Alajos építőmérnöki zsenialitásáról. 🙂Városunk e jeles polgárának méltatásán túl a lap az olcsósága mellett az érdekesség és az ismeretterjesztő jellegével vált igazán olvasottá😃

 • Tetszik
 • Kommentek
Heltai Jenő, író, költő, publicista, producer

„A pazar New Yorkban kitisztítják a cipődet, kivasalják a ruhádat, ... este is megborotválnak, … A kávéház műhely és íróasztal ..., balsorsban lakás és éjjeli szállás is, hiszen hajnaltól hajnalig nem kell kimozdulni belőle.#Vasárnapi Újság

 • Tetszik
 • Válasz
Dumtsa Petronella

A kávéház Hölgytermében nagyszerűen lehet csevegni a hölgykör tagjaival, míg férjeink az újságokat olvasták, hogy azokban olvasottakról vitatkozzanak. De... amikor megkezdődött a vitatkozás, akkor az odaadó kibicek szerepét játszottuk😻😵

 • Tetszik
 • Válasz
Vasárnapi Újság

"Néhány agg hölgy, ki nem tud megválni azon helytől, melyen ... először vette észre, hogy van szívdobogás" megannyi kialvás felé siető pislogó szem, mely már csak a nehézkes pápaszemek segélyével érintkezik a külvilággal, - ez a közönség😝

 • Tetszik
 • Válasz
Dumtsa Jenő - a modern város megálmodója

Az igent tisztelt városlakó polgárok figyelmébe ajánlom, hogy a Szentendre és Pomáz között húzódó mocsaras Tófenék lecsapolása megtörtént. Ez, és a terület árvízvédelmének megoldása a mezőgazdasági művelés alá fogható földterületek jelentős növekedését eredményezi. Ebből biztosítani tudjuk a városban és környékén élő szegényebb családok számára a megélhetés lehetőségét. Javaslom gyümölcsösök kialakítását, amely a piaci lehetőségeket is hoz.🍎🍓

 • Tetszik
 • Kommentek
Zimmer János helyi szerszámgyáros

A csatornázás és a vasút a környéken lakók számára nálam új munkaerőt adott, így a kisipari vállalkozásomat is fejleszteni tudom.💰Így a vicinális nyomvonalának bővítését és fejlesztését nagyobb összeggel is támogatom💰🙂, sőt finanszírozom

 • Tetszik
 • Válasz
Gyulai Pál költő, főrendiházi tag

Zimmer urammal egyetértek, és én is támogatom jelentősebb összeggel a vicinális fejlesztését és a szentendrei indóház megépítését.🤗 Dumtsa uram törekvése a kulturális lehetőségeket is segíti. Szentendre a festők és művészek városa is lett

 • Tetszik
 • Válasz
Gustave Eiffel, vasút és hídmérnök#torony🗼

# vicinális#HÉV#Nyugati Támogatom Dumtsa uram nagyszerű kezdeményezését meglátva egy képeslapon. A vicinális Pest felé vezető oldalára szívesen tervezek nagyobb egy csarnokot lokomotívoknak a térség szállítási kapacitásának növelésére.😉

 • Tetszik
 • Válasz