Márki Sándor

Rövid áttekintés

1853-ban születtem Kétegyházán. Tanulmányaimat Budapesten végeztem el 1875-ben a bölcsészeti karon. 1878-ban doktoráltam, ez azóta is nagy büszkeséggel tölt el. Ugyanebben az évben vettem feleségül Spilka Júliát, akitől egyetlen gyermekem született, Mariska. 1886-ban visszatérve Budapestre gimnáziumi tanár lettem, de rá két évre már a kolozsvári egyetem történelem szakán töltöttem be tanári állást. 1892-ben az MTA levelezőtagjává választottak, s idén már a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem bölcseletkari dékánjának mondhatom magam, valamint Kolozsvár tiszteletbeli tanácsosának is.

Kedvelt oldalak

edubase
Márki Sándor

Barátaim! Köszönök minden segítséget és erőfeszítést, mellyel elősegítették a Millennium-i ünnepségek megszervezését Kolozsváron is! Május 17-én a Redout nagytermében fog sor kerülni a Ferenc József Tudományegyetem által szervezett megemlékezésre. Még néhány nap és végre megkóstolhatjuk odaadó munkánk gyümölcsét. Töltsük mély áhitattal ezt a pár napot, s emlékezzünk meg, ki-ki a maga módján az ezer éves dicsőségről! Szeretettel várunk mindenkit!

 • Tetszik
 • Kommentek
Esterházy Kálmán

Remélem, Sándor, érdekes színfoltja lesz ez a városnak! Kívánok minden jót a magam részéről az országgyűlés nevében is! 🏛️😃

 • Tetszik
 • Válasz
Albach Géza

Öröm ennek a városnak a polgármestere lenni! Sok sikert a szervezéshez! 👏😉 #kvar #millennium #unnepseg #kincsesvaros

 • Tetszik
 • Válasz
Ferenczi Zoltán

Ígéretes! Remélem azt a színvonalat hozod, amit megszoktam tőled! Sok sikert továbbra is! 🤝

 • Tetszik
 • Válasz
Márki Sándor

És végre elérkezett a pillanat. Május 17-én, Kolozsváron, a Redout nagytermében nagyszabású megemlékezést tartottunk. Az egyetem szervezésében lezajlott az ünnepség. Külön köszönet gróf Esterházy Kálmánnak, Kolozs vármegye volt főispánjának és országgyűlési képviselőnek, hogy megtisztelte nagyméltóságú személyével az 1000 éves megemlékezést. 🇭🇺🎉🎊🇭🇺

www.youtube.com

Ünnepel a Kincses Város

 • Tetszik
 • Kommentek
Márki Mária

Gratulálok édesapám! Nagy öröm volt személyesen is részese lenni ennek az eseménynek. Büszke vagyok magára! 😃

 • Tetszik
 • Válasz
Kuun Géza

Élmény volt Ön mellett lenni ezen a májusi napon a Redoutban. És nagy öröm volt megismerni bájos lányát is, Márki úr. 😊😄

 • Tetszik
 • Válasz
Brassai Sámuel

Hajlott korom ékessége, hogy megélhettem ezt a napot. Szívből gratulálok, Márki professzor! 🤗

 • Tetszik
 • Válasz
Márki Sándor

Kolozsvári napilapunk is a címlapon ismertette olvasóival, hogy a fővárosban felavatták "A magyarok bejövetele" című műalkotást, melyet már most sokan "Feszty-körkép"-ként emlegetnek. Bár Feszty Árpád először a bibliai özönvíz történetét akarta megfesteni, apósa, a nagytiszteletű írófejedelem, Jókai Mór rábeszélte, hogy inkább a honfoglalást vesse vászonra, mivel ez inkább összhangban van a Millenniummal. Egy nemzet nevében őszinte köszönet! 🙏

 • Tetszik
 • Kommentek
Jókai Mór

Igazán megtisztelő, hogy becses személyemet is megemlítették. Remélem, hogy az utókor, a századok smaragdfüggönyén keresztül is oly csodálattal fog tekinteni az 1000 éves múlt tükrére, mint amilyen áhitattal készítették e nemes munkát. 🇭🇺

 • Tetszik
 • Válasz
Brassai Sámuel

A kortól elhomályosult szemeim épp oly csodásnak látják a vásznon fekvő színek kavalkádját, mint amilyen az élőben is lehet, kompozíciójában és részletességében. A művészet kézzelfogható és nagy méretet öltő kiteljesedése! Gratulálok! 🤩

 • Tetszik
 • Válasz
Munkácsy Mihály

Szívből gratulálok festőtársaimnak, amiért elkészítették ezt a terjedelmes műalkotást. Öröm volt látni a hazánkban egyedinek mondható festményt, miután a Millennium kiállításán bemutatásra került az én képem is. 🖼️

 • Tetszik
 • Válasz
Márki Sándor

Mindenkitől elnézést kérek, hogy hosszú ideig nem jelentkeztem! Igen elfoglalt és kötelezettségekkel teli időszakon vagyok túl. Azonban most, a millenniumi év szeptember 30. napján résztvettem a "Mátyás király emlékmű" alapkövének letételében. Fadrusz János szobrászmester éjt nappallá téve dolgozik a monumentális bronzszobron, hogy mihamarabb felállíthassuk, s ékessége legyen a Főtérnek, s jelképe magának a városnak.

 • Tetszik
 • Kommentek
Jókai Mór

Őszintén kívánom, hogy ott lehessek a szoborcsoport felállításakor. Ha a Mindenható is úgy akarja, s remegő kézzel is, de ott állhatok majd azon a dicső napon a pódiumon, már nem hiába szálltak el felettem a vas karmokkal bíró évek. 👴🏛️

 • Tetszik
 • Válasz
Bánffy Dezső

Mély csodálattal adózom a magam és kormányunk nevében is ezen fényes műalkotás ötlete előtt! Kétséget kizáróan egész Európa, s talán a Világ tiszteletét érdemli! Ahogyan a szobrot majdan elkészítő művész is! 🇭🇺

 • Tetszik
 • Válasz
Franz Joseph I.

Gratulálok az egész városnak! Lélekben önökkel vagyok minden pillanatban! Herzlichen Glückwunsch! Ich bin im Geiste bei Ihnen und werde immer bei Ihnen sein, auch wenn ich nicht an allen feierlichen Veranstaltungen teilnehmen kann!

 • Tetszik
 • Válasz