Hammerstiel Mária Lujza

Rövid áttekintés

Versecen születtem 16 éve. Sváb, katolikus neveltetésben részesültem, így hitem gyakorlása nagyon fontos számomra.⛪ Édesapám selyemkereskedő, hárman vagyunk testvérek. Idősebbik bátyám, Lőrincz a papi hivatást választotta, János testvérem pedig a liberális eszmék elkötelezett híve. Az angolkisasszonyoknál tanulok, ahol nagyon sokszínű oktatásban részesülök!👩‍🎓Pár éve még nem is gondoltam volna, hogy lányként ilyen taníttatásban lehet részem. Jelenleg Angéla nénémnél és Tibor bácsikámnál lakom Budapesten. Úgy szeretem a fővárosi élet állandó pezsgését! 😍

Kedvelt oldalak

edubase
Hammerstiel Mária Lujza

A napokban komoly konfliktusként merültek fel családunkban a kormány reformjai. Lőrincz bátyám, ki életét Jézus kezébe ajánlotta, teljességgel elveti harcos katolikusként a vegyes házasság gyermekeinek vallási nevelésére vonatkozó újításokat. János viszont, mint ifjú Szabadelvű, Wekerle rajongója, most a kormány százezres demonstrációján tiltakozik éppen a katolikus egyház által megfogalmazott kritikák ellen. Ez a kérdés óriási feszültség bennem!

 • Tetszik
 • Kommentek
Lőrincz Atya

Szentatyánk, XIII. Leó arra biztat minket, hogy legyünk most is a kereszténység védőpajzsa! Tiltakozzunk a reformok ellen, valamint rendszeres katolikus nagygyűlések tartásával erősítsük egyházunk. Mentsük meg a lelkeket a kárhozattól!

 • Tetszik
 • Válasz
Hammerstiel János

Wekerle Sándor valóban példaképemmé vált, hiszen Ő hazánk első polgári családból származó miniszterelnöke! Ahogy a Pesti Hírlap közli: "a felekezeti fanatizmus ellen a liberális meggyőződés erejét kell szegezni."

 • Tetszik
 • Válasz
Milleker Erzsi

Csodálkozom barátném, hogy ilyen témákba ütöd az orrocskád! Egy úrilány csak akkor foglalkozik a házasságra vonatkozó törvényekkel, ha személyesen érintik...😉Polgári házasság, ami felbontható? Nem követik ezt laza erkölcsök? Féltelek.😔

 • Tetszik
 • Válasz
Hammerstiel Mária Lujza

A törvények szerint már nem házassági akadály a valláskülönbség. De hogy lehet egy ily súlyos bűnben leélni egy életet?🤔Azt gondoltam, Dezső iránt érzett szerelmemet semmi nem győzheti le. De felekezetünket, és szüleink akaratát nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Sosem felejtem el Őt, de Erzsi budapesti látogatása rádöbbentett arra, hogy ebben a pár hónapban egy másik világban éltünk, származásunk korlátait azt hittük, átléphetjük.😔

www.youtube.com

Pesti Románcz

 • Tetszik
 • Kommentek
Kirchkhof Dezső

A Kegyed iránt érzett szerelmem sosem múlik el! Bár helyzetünk most bonyolult, de a polgári házasság nem jelenti azt, hogy bűnben élünk. Az ágostai egyház elvárja híveitől, hogy templomban is esküdjenek, így fogadalmukon áldás lesz.

 • Tetszik
 • Válasz
Hammerstiel Ferencz

Átkos liberalizmus! Dezső fiam, tüstént fejezze be a lányom körüli legyeskedést! Amit mondtam, mind komolyan gondoltam! Ne felejtsék el, hogy honnan jönnek, és hová tart útjuk! És egyébiránt, a pályaudvaron hol van a garde dame?

 • Tetszik
 • Válasz
Lőrincz Atya

Hogyan gondolta azt, hogy le lehet élni egy életet olyan társ mellett, aki sosem fogja megérteni hitét, hisz téveszméket követ? Pázmány mondja, "hogy az lutherista hitnek első plántálója az ördög volt."Ha csak a garde dame lenne a baj...

 • Tetszik
 • Válasz
Hammerstiel Mária Lujza

Kossuth halálának évfordulóján jutott el hozzám, hogy kormányzónk két éve helytelenítette, hogy a kormány nem áll ellen Róma befolyásának. "Én a honárulással határos merényletnek tartom azt, ha a magyar katholikus klérus oly kérdésben, mely a (...) kormány akárminő tettének megbírálására tartozik, a római pápától kér utasítást." Bizony éppen ezzel teremtett nemzeti egységet! Némethonban már győzött a kultúrharc, nálunk is eljött ennek az ideje?🤷‍♀️

 • Tetszik
 • Kommentek
Kirchknof Gáspár (ág./ev.)

Büszke vagyok rád édes Dezső Fiam! Már gyermekkorodtól kezdve láttam, hogy jó helyen van a szíved. Kossuth megszólalása tett pontot az egyházpolitikai küzdelmek végére. Ő tudja a nemzetet szavaival egyesíteni. Hazánknak nem Róma diktál!🕍

 • Tetszik
 • Válasz
Stanner Mihály

Ahelyett, hogy valódi hősökről szólnának a hírek, mint például Görgei Artúrról, aki fegyverletételével emberek százainak életét mentette meg a fölösleges haláltól, mégis ily hitvány emberektől hangos a sajtó. Hol itt az igazság? 🙄

 • Tetszik
 • Válasz
Hammerstiel Valéria

Drága Kislányom, hallottam egy kedves anekdotát a svábok 49-es szerepéről! Maga Kossuth írta távolléte alatt levelében, hogy a szabadságharc alatt a svábok ezt mondták: „Igenis méltóságos tábornok úr, mi svábok vagyunk, de magyar svábok!"

 • Tetszik
 • Válasz
Hammerstiel Mária Lujza

Drága nagyapám is harcolt 49-ben a magyar szabadságért, ezért "atyafölddé" vált számunkra ez az ország, de ez nem jelenti hagyományaink feladását. Továbbadjuk gyerekeinknek történetünket az Ulmer schachtelektől kezdve, és őrizzük nagyanyáink viseleteit. Őseink történelme békességre tanít, miniszterelnökünk is erre törekszik. Az új vallási törvényről írja:"nem azt nézném, hogy kinek a borja, hanem csak azt, hogy méltó-e arra, hogy felneveltessék."

 • Tetszik
 • Kommentek
Milleker Erzsi

Jól beszélsz, barátném!💛Olyanokká váltunk, mint a polgárleányok, de néha elővesszük a régi holmikat. Örülök, hogy a fővárosi élet mégse vette eszedet, és nem felejted az itthoni tradíciókat. Imádkozom, hogy hozzád illő társra találj!👩‍❤️‍👨

 • Tetszik
 • Válasz
Hammerstiel Ferencz

Isten nyugosztalja jó édesapámat, aki bátorságával hitet tett nemzetünk iránti hűségéről. A méltán híres Klapka György tábornok is kiemelte a svábok kitartását! 💪

 • Tetszik
 • Válasz
Kirchknof Dezső

Oly sok változás ment végbe országunkban! Építkezések, új törvények, haladás! Hő szívvel ragaszkodunk hazánkhoz, de óhajtjuk a változásokat is! Ezen órában is sokan elégedetlenek helyzetükkel. Mit hoz a jövő, vajon eljő-e az áhított egység?

 • Tetszik
 • Válasz