7 °C
16 °C

Kiadó:
Esterházy
Magyarország
Alapítvány

Szerkesztő:
gyor_audi_10a

A magyar lóversenyzés fekete napja: kimúlt „a legyőzhetetlen csodakanca”

Azon megrendítő hírt kell közölnünk e nemes sport kedvelőivel, hogy ez év március havának 17. napján elpusztult a „magyar csodának” tartott híres és sikeres versenyló: Kincsem. Ez alkalomból lapunk áttekintést ad a magyar lósport és lótenyésztés eredményeiről.

Ezer évet zengő harangszó: a haza magasztalása

Magyarország összes táján 1895. december 31-én pontban nulla óra nullakor egyszerre zendültek fel a harangok, melyek a magyar népközösség fönnállásának 1000. jubileumát üdvözölték. Az érsek millenniumi pásztorlevelében ünnepelte a múlt hőstetteit s a jelen csodáit.

Generálisból közlegény, avagy Tisza csúfos bukása és elegáns távozása

Korunk politikai életének meghatározó alakja, Magyarország leghosszabb ideig regnáló miniszterelnöke Tisza Kálmán a mai nappal, 1890. március hó 9. napján másfél évtizedes kormányzás után egy ügyes politikai húzással lemondott.

Hol marad a tisztelet? – Politikai kötélhúzás Kossuth Lajos temetése körül

A Torinóban elhunyt hazafi temetésének kérdése próbára tette a nemzet és az uralkodó viszonyát. Őfelsége a hamvak hazahozatalát csak hosszas huzavona után engedélyezte. A magyar szabadság atyját 1894. április 1-én méltón, hazai földben helyezik végső nyugalomra.

Megkezdődött a megszállás – Őfelsége kiáltványban adta a lakosság tudtára

Tegnap, július 29-én a császári és királyi sereg átlépte a Szávát, ezáltal megkezdve Bosznia-Herczegovina megszállását. E területet és az Újvásár központú Szandzsákot a Berlini szerződésben lefektetettek szerint a Monarchia 30 évre hadi úton birtokba veheti.

Díszközgyűléssel tisztelegtek újjá alakult fővárosunk, a 297 ezer lakosú Budapest előtt

Buda, Pest, továbbá Óbuda és Margitsziget hőn óhajtott egyesítése az 1873. november 17-i díszközgyűléssel lezárult. Az egyesítés reményeink szerint hozzájárul az ipar és a kereskedelem növekedéséhez, valamint a közintézmények rohamos fejlődéséhez.

40 millió magyar téglából épült fel a nemzet temploma, az Országház

A minap 11 év munkájának gyümölcsét csodálták meg az itt összegyűlő honatyák. Ülésről nem lehetvén szó, mivel székek még nincsenek a félkész házban. A tervező, Steindl által vezetett munkálatok máris nagy csúszásban vannak, költségei túlszárnyalják a tervezettet.

Mindeközben

  • 23 perce

    8 óra munka, 8 óra szórakozás, 8 óra alvás. Békés fővárosi felvonulással tüntetnek a munkások a kapitalista kizsákmányolás ellen.

  • 1 órája

    15 tiszaeszlári zsidót gyanúsítanak Solymosi Eszter rituális meggyilkolásával. Hétórás védőbeszédet tartott Eötvös Károly.

  • 2 órája

    Újabb titkos barátság? Őfelségeik, az osztrák-magyar, német és olasz államfők lepaktáltak egymással, reszkess Franciaország!