Középdöntő

A középdöntőre szóbeli prezentációval és gyakorlati feladattal (kreatív videó) készülnek a diákok

Középdöntő

Időpont: 2019. február 21-22. (csapatonként egy nap) 

Helyszín: Budapest, az MTA Könyvtárának előadóterme

A második fordulóba továbbjutó csapatok és felkészítő tanáruk részére az utazási költségeket az Esterházy Magánalapítvány állja.

HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

A 2018/19-es tanév fókusza a 20. századi ember személyes története, amely tükrözi a kor történelmi viharait, politikai, ideológiai szélsőségeit. Ezen sorsfordító személyek portréin keresztül tekintünk a 20. századra. Különösen fontos, hogy a diákok helyi történetek, életutak után kutassanak, hiszen így közelebb kerülhet hozzájuk a korszak történelme, kultúrája és megérthetik, hogyan formálja a történelem az emberi viselkedésmintákat, mi motiválja az emberek döntéseit és cselekedeteit.

Különösen értékes és érdekes módszer a 20. század megismerésében az „oral history”, azaz az elbeszélt történelem, amikor a diákok interjúkat készítenek szem-, és fültanúkkal, a vizsgált kort megélőkkel, és ezeket a rögzített anyagokat feldolgozzák, értelmezik és beépítik a munkájukba. A módszert már az első fordulóban alkalmazhatják, hiszen a kreatív esszét is egy-egy huszadik századi életútról írják. A későbbiekben a második és harmadik fordulókra való felkészülésben pedig különösen felértékelődik a kutatómunka. A középdöntőn és a döntőn a diákok prezentálnak ,és színpadon szerepelnek, ahol felhasználják előzetesen készített (hang-és videó)anyagaikat. 

Témaválasztásunkat Esterházy V. Pál története inspirálta, aki életútjával szintén reprezentálja a 20. századot. 2019-ben lesz V. Pál halálának 30. évfordulója, ami különösen aktuálissá teszi ezt a témát. Szeretnénk, ha a diákok is felfedeznék a helyi sorsokat a maguk környezetében 

A FELADAT

Ebben a fordulóban egy kreatív prezentációt kell előadniuk a csapatoknak a kutatómunkájuk és az előre közzétett és feltöltött ismeretanyag  alapján. A második feladat egy kreatív videó tartalom létrehozása, amelyben a csapatok egy – a versenykiírás témakeretén belüli– tetszőlegesen választott témát dolgoznak fel pár percben a „Mi és a XX. század” gondolatkörében.
A videó elkészítésében különösen értékes és érdekes módszer a 20. század  „oral history”, azaz az elbeszélt történelem általi megismerése, megismertetése. A diákokat buzdítjuk interjúk készítésére szem-, és fültanúkkal, a vizsgált kort megélőkkel, és ezeknek a rögzített anyagnak a feldolgozására, értelmezésére és munkájukba történő beépítésre.

A középdöntő helyszíni digitális bemutatójához szükséges informatikai hátteret a Versenybizottság biztosítja. A második fordulót a Versenybizottság által felkért zsűri helyben értékeli. Elsősorban a szóbeli, másodsorban a kreatív gyakorlati versenyrészen elért eredmény dönt.
A középdöntőbe jutott valamennyi csapat ESTÖRI ajándékcsomagban részesül.

A második forduló alapján a 12 legjobb eredményt elérő csapat vehet részt az országos döntőn, Kismartonban. Ettől a számtól a Versenybizottság – amennyiben az eredmények alapján indokoltnak látja – eltérhet.