Első forduló

Az első forduló 3 részből áll: online kvíz kitöltése november elején, illusztrált esszé és kreatív instagramos kép készítése november-december folyamán a továbbjutók számára

Első forduló

Forma: online kvíz kitöltése november 7 és 8 között, illusztrált esszé és kreatív instagramos kép készítése a továbbjutók számára november es december hónap folyamán előre láthatólag december közepén történő leadással.

HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

A 2018/19-es tanév fókusza a 20. századi ember személyes története, amely tükrözi a kor történelmi viharait, politikai, ideológiai szélsőségeit. Ezen sorsfordító személyek portréin keresztül tekintünk a 20. századra. Különösen fontos, hogy a diákok helyi történetek, életutak után kutassanak, hiszen így közelebb kerülhet hozzájuk a korszak történelme, kultúrája és megérthetik, hogyan formálja a történelem az emberi viselkedésmintákat, mi motiválja az emberek döntéseit és cselekedeteit.

Különösen értékes és érdekes módszer a 20. század megismerésében az „oral history”, azaz az elbeszélt történelem, amikor a diákok interjúkat készítenek szem-, és fültanúkkal, a vizsgált kort megélőkkel, és ezeket a rögzített anyagokat feldolgozzák, értelmezik és beépítik a munkájukba. A módszert már az első fordulóban alkalmazhatják, hiszen a kreatív esszét is egy-egy huszadik századi életútról írják. A későbbiekben a második és harmadik fordulókra való felkészülésben pedig különösen felértékelődik a kutatómunka. A középdöntőn és a döntőn a diákok prezentálnak ,és színpadon szerepelnek, ahol felhasználják előzetesen készített (hang-és videó)anyagaikat. 

Témaválasztásunkat Esterházy V. Pál története inspirálta, aki életútjával szintén reprezentálja a 20. századot. 2019-ben lesz V. Pál halálának 30. évfordulója, ami különösen aktuálissá teszi ezt a témát. Szeretnénk, ha a diákok is felfedeznék a helyi sorsokat a maguk környezetében 

A FELADAT

A verseny első fordulójának kvíz feladata online zajlik, a feladatsort a Versenybizottság állítja össze. A feladatokat a verseny honlapján, úgynevezett „időzáras feladatlapon” kell megoldani. Amikor a csapat elindítja a feladatlap kitöltését, akkor meghatározott idő áll rendelkezésre a megoldáshoz. A javítás központilag, a Versenybizottság szakmai felügyelete mellett történik. Az online fordulóra a diákok az előre meghatározott szakirodalomból készülhetnek fel.

Az első fordulóban két további kreatív feladat vár azokra a csapatokra, akik sikeresen teljesítették az online kvízt és ezáltal versenyben maradtak. 4-5 oldalas kreatív, illusztrált esszét kell megírniuk és eljuttatniuk a szervezőhöz, amelynek tartalma: Illusztráld a 20. század 1930-as évektől az 1950-es évekig terjedő korszakát életutakon keresztül! A megadott évtizedben milyen viszonyban állt a hagyomány és modernitás? A tényekből kiindulva fogalmazz meg saját véleményt, akár az élet egy kiválasztott, szűkebb területén! A második kreatív feladat a továbbjutók számára: Mutatkozzanak be a csapat tagjai az Instagramon! Készítsenek egy-egy fotót csapatukról a verseny témakiírásához a korszaknak (20. század) megfelelő stílusban. 

Az online kvíz sikeres megírásához szakirodalom már a regisztráció indulásakor rendelkezésre áll . (https://www.estori.hu/dokumentumok/3). 

A második fordulóba – a Versenybizottság döntése alapján – 24 csapat jut tovább. Ettől a számtól a Versenybizottság – amennyiben az eredmények alapján indokoltnak látja – eltérhet. Az első forduló összesített eredményeit, a második fordulóba továbbjutó csapatok névsorát, valamint a második fordulóra kitűzött feladatok témáit 2019. január elején kapják meg a továbbjutott csapatok. 

Tovább a részletes versenykiírásra!