Első forduló

Az első forduló 3 részből áll: online kvíz kitöltése november elején, illusztrált esszé és kreatív instagramos kép készítése november-december folyamán a továbbjutók számára

Első forduló

Forma: online kvízen továbbjutottak számára illusztrált esszé és kreatív instagramos kép készítése november es december hónap folyamán /dec 11-ei és 13-ai feltöltési határidővel

1. Feladat: Illusztrált esszé elkészítése (december 11.)

Az esszé témája:  

Mutassátok be a 20. század 1930-as évektől az 1950-es évekig terjedő korszakát (akár a lakóhelyeteken tevékenykedő) személyek életutjain keresztül! A megadott évtizedben milyen viszonyban állt a hagyomány és modernitás? A tényekből kiindulva fogalmazzatok meg saját véleményt, akár az élet egy kiválasztott, szűkebb területén!

Példák a kidolgozható életutakra: (természetesen nem kizárólag a javasolt személyek lehetnek esszétek alanyai!):

Apor Vilmos, Brenner János, Márton Áron, Sztehlo Gábor, Szigethy Attila, Esterházy János, Nagyatádi Szabó István, Richter Gedeon,Tevan Andor, Brusznyai Árpád, stb.

Érdekes lehet az is, hogyha helyi történetek, életutak után is kutattok! Fedezzétek fel a viharos 20. század történelmét, kultúráját, próbáljátok megérteni, hogyan formálja a történelem az emberi viselkedésformákat, mi motiválja az emberek döntéseit és cselekedeteit!

Javaslatok az esszémegoldásokra:

• Egy történelmi személyiség szerepében készült beszámoló korabeli eseményről;

• Egy történelmi személyiség/helyszín/alkotás bemutatása;

• Két valós történelmi személyiség (fiktív vagy valóságos) találkozása, együttműködése, vitája;

•Kortárs, vagy szemtanú beszámolója egy 20. századi történelmi eseményről, helyzetről;

•Véleményformálás egy eseményről, egy személy tevékenységéről;

Javaslatok az illusztrációra:

• grafika

• saját készítésű fotó

• szerkesztett fotó

• fotómontázs

• magyarázattal ellátott illusztráció (kép, térkép stb.).

 Formai követelmények és az értékelés szempontjai ITT 2. FELADAT: INSTAGRAMOS CSAPAT BEMUTATKOZÓ KÉP KÉSZÍTÉSE (feltöltés december 13-ig) 

Az ESTÖRI Kreatív Történelmi Verseny első fordulójának szerves részét képezi, hogy a csapatok a témakiírásnak megfelelő kreatív csoportképet készítenek magukról, és azt feltöltik egy nyilvános – már működő, nem csupán erre a célra létrehozott Instagram profilba. Majd pedig az elmentett képet feltöltik a már ismert estöris online felhasználói csapatfiókba.(www.estori.hu)

Kép készítés menete, feltöltés, formai követelmények és az értékelés szempontjai ITT