10 °C
18 °C

Kiadó:
Esterházy
Magyarország
Alapítvány

Szerkesztő:
bekescsaba_andrassy_10e2

Az írekről, az indiánokról de leginkább arról, ami mindezt magyarrá teszi

Van-e olly' historia, mi’ nemcsak a’ hon politicai kiskoruságát, de impozáns országunk felemelkedését is magába foglalá? E' kivételes történet a’ szív olly' tiszta akaratját mesélé el, melly' érzés méhéből születhet meg a’ haza szabad jövője. A' Honszeretet csillagának alkonya magasan futja pályáját, sötétséget hevesen oszlatva boldog nemzet atyja.

Magyar embernek csak magyar terméket!

A’ megalakult országos védegylet czélja, hogy tagjai 1850 októberéig csak hazai terméket vásároljanak. Eme egylet elősegíti a’ hazai mezőgazdaság s' ipar fejlődését. Kossuthék védegylete bárki számára nyitott. Nagy a’ népszerűsége, pedig gróf Széchenyi István s' a’ conservativek nem támogatják. Következő egyleti Bál idejét a' későbbiekben tudatjuk.

Hymnus, a’ Magyar nép zivataros századaiból; Eme eredményt hallja meg a világ!

Értesítem a’ tisztelt közönséget: pályázatunk, mellyt' a’ Magyar Nemzeti Színház írt ki, e’ nap lezárult s' elbírálták a’ tizenhárom zeneművet. Mind isteni muzsikaként cirógatta bizottságunk s' Bartay Úr fülét, ám egy nyert. Midőn Önök is felkapák fejük: a’ pályázatot, mellytől Hazánk újra dalra fakad, Erkel Ferenc nyerte!

A’ nőknek is jár a’ műveltség!

Bölöni Farkas, ki járt a’ tengeren túl, s' adá ki útleírását róla, szervezé olvasókört az ifjúság mellett az asszonyoknak is. A' rokka, a' tűzhely és a' gyermekek mellől, hogy a' művelődés ne csak az egyenes férfiak kiváltsága legyen. E’ tette jelentősnek számít abban, hogy legalább közmívelés terén ne kelljen senkit neme alapján megkülönböztetni.

Mi vagyon a’ magyar kard mögött?

Kiss Károly, a’ Tudós Társaság rendes tagja segíté elő e’ változást, melly' a’ magyar hadügyekben mutatkozá. Katonamúltja, a’ hadisikerek tanulmányozása, s' a’ hazaszeretete volt segítségére, mikor a’ nemzeti hadseregért hadtudományi műveket fordítá le, s' segíté az ujoncokat. A’ magyarság hálás néki, még Zrínyi, a' magyar Mars is büszke lenne reá.