-2 °
24 °

Kiadó:
Esterházy
Magyarország
Alapítvány
Szerkesztő:
gyor_czuczor_10d

Győr városának pogány kézről, keresztény kézre való visszafoglalása

Isten akaratából uralkodó Rudolf császár, valamint Schwarzenberg főhadvezérünk Pálffy Miklós segítségével visszaszerezte Győr városát a pogány török kezéről. Ezzel ismét elzárva útját a töröknek Bécs felé.

Báthori Zsigmond és Rudolf egyezsége - Erdély Magyarországhoz való visszacsatolódása

Noha Báthori Zsigmond, Erdély fejedelme a mi jóságos királyunk, Rudolf javára lemondott egész Erdélyről, az év folyamán mégis visszatért oda, és az erdélyi országgyűlés visszafogadta fejedelmének. Ennek ellenére a megegyezés Rudolf király és a fejedelem között küszöbön áll, és ha Isten is úgy akarja, hamarosan újra egyesül Erdély és Magyarország.

Kísérlet a volt főváros visszafoglalására - Buda sikertelen ostroma

Szeptember közepén a királyunk, a bölcs Rudolf király Pálffy Miklós és Schwarzenberg nagy sikerei láttán engedélyt ad a Vácott gyülekező magyar seregnek, hogy egykori fővárosunkba induljon, és a fél évszázada pogány török kézen lévő Buda várának ostromához fogjon. A csapatokat Mátyás főherceg vezette, aki Október 5-vel megindította az ostromot.

Új törvények - A pozsonyi országgyűlés

Január hónapnak 25. napján Rudolf királyunk országgyűlést hívott össze Pozsony városába. A királyt Miksa főherceg képviselte. A rendek számos törvényjavaslatot terjesztettek az Uralkodó elé a háború sújtotta ország ügyeiről, többek között a szökött katonák büntetéséről és az adószedés új formájáról. Az országgyűlés március 11-én oszlott fel.

Az ország gazdasági helyzete - kereskedelem, vásárok, országos marhavész

Győr, Tata, Gesztes, Veszprém és egyéb nyugati területek visszafoglalásával újraindulhat a kereskedelem az ország ezen területein. Noha a Győrbe való visszatelepülés lassan halad, a város országos gazdasági, kereskedelmi pozíciója várhatóan visszaáll a korábbi helyzetére. Az év folyamán országos marhavész pusztított.