-2 °
24 °

Kiadó:
Esterházy
Magyarország
Alapítvány
Szerkesztő:
revkomarom_selye_9

Meleg fogadtatás

A sátán komája majdnem otthagyta a fogát. Nem számolt azzal, hogy az asszonyok magát az ördögöt vélték személyében felfedezni. A katolikus hit bátor harcosai félelmet nem ismerve felléptek a gyalázatos ördögfattya ellen, aki a gonoszt szolgálja. Nem restellették féltett seprűiket használni harci eszköz gyanánt, mondván „halál reám, ha ezt hagynám!"

Veszedelmes élvezeti cikkek

A kávé és dohány mellett honunkban újonnan elterjedt a maszlag és áfium nevezetű „csodaszerek” használata is. Közhírré tétetik: vigyázzanak az elhagyatott tanyákon, nem tudhatják, milyen mámoros fickókba ütközhetnek. A szakértők úgy vélik, hogy a török áfium ellen az az igazi orvosság, ha az ember távol tartja magát a mámoros szerektől.

Kuruzsláson kapták, bíróság elé került

A hódoltsági mezőváros lakói állítják, hogy egy kisebb tehéncsorda kimúlt a helyi banya szégyenletes, félresikerült kuruzslásának következtében. Az elkövetőt elfogták és bíróság elé állították azzal az indokkal, hogy ha szabad lábon marad a rút satrafa, egyetlen pillantásával az egész falu állatainak a vesztét okozza.

A meg nem értett művész

A nagyhírű itáliai festő, Martino Rota újra alkotott. Ám megrendelője szörnyen felháborodék, hiába bajmolt annyit mázolmányával. A sértett nemes állítása szerint a csihés piktor cudar munkát végzett: ocsmány sas orral ábrázolta őt. Hogy ne essen csorba hírnevén, a művész riportot ad, melyben felvilágosítá arról, mennyire nem konyít a művészetekhez.

Botrány a fürdőben

Török hírszerzőnek hinni, nagy vétek. Ezt a titokzatos magyar kém is megtanulta, miután török „szövetségese” bezárta egy ilidzsébe. Két nap fogság után a fürdő kinyitott, ám balszerencséjére pont az asszonyok idején, s így ország-világ meglátta őt.