-2 °
24 °

Kiadó:
Esterházy
Magyarország
Alapítvány
Szerkesztő:
bpest_szentistvan_10a

Aki minden jóérzésű erdélyit maga ellen fordított: Báthory Gábor

Bár uralkodása álomszerűen indult, de csakhamar elkezdte kimutatni foga fehérjét: az hatalom mámora őt is rabul ejtette. Az elmúlt időkben lassan, de annál biztosabban rajzolódott ki egy ravasz, gonosz terv, mely a fejedelem kizárólag önös érdekét szolgálja. Ennek tán legártatlanabb áldozatárul, Weiss Mihályról, s kettejük kapcsolatárul értekezünk.

Macskás György Leányának botrányos históriája

Az szerelemnek diadala! Balogh Máté megszöktette az szíve választottját míg az leány apja, Macskás urunk az igazaknak álmát aluszta. Hogy az immáron apósi dühöt még inkább felgerjessze, az csúf lányszöktetés fejébe az fiatal gerlepár még egy esküvőt is megmívelt; s hogy dühtől biztonságán tudhassák maguk ezt mívelték az titkoknak teljes homályában.

Szilvásújfalvi Anderkó Péter pöre, avagy egy meghurcolt lelkész elítélése

Nagyvárad kimívelt népének feketén sötéllő fekélye emez pör. Az nevezetes pörben említendő felek életét megkeserítő végkifelylet súlyát ez irományban kívánjuk napvilágra hozatni az nemes ítélkezők színe elé, kik tiszta szemekkel és lélekkel bírálják majd az rettenetes eseményeknek igaz valóját: felperes Hodászi püspökünk győzelmét esperesén.

Öt csúf levél melyben bűnös minden anyaszentegyháztól szakadt hitvallás

Pápisták primer prédikátora, Pázmány Péter újabb vérlázító pimaszsággal elegyes élesben támadó öt nyilvános levelet közöltetett, melyekben fennhéjázva fitogtatja mézes beszédének minden tudományát. Az mi jó Alvinczi Péterünk ellen felvonultatott levelekben a szerző csípi, rúgja és pocskondiázza ahol éri az buzgó calvinista lelkészt.

Érdekes világkép egy kis faluban

A Torda mellett található Gyéres faluban egy teljesen elfogadó közösségre találtunk. A népesség összetettsége ellenére képesek teljes harmóniában élni. Egy helybeli személy nyilatkozása: „Én katolikus vagyok, de nem zavar, hogy mások máshogyan élnek, nem szólok bele. Kár, hogy a világ többi részén ez nem így működik, pedig akkor nem lenne háború”.