-2 °
24 °

Kiadó:
Esterházy
Magyarország
Alapítvány
Szerkesztő:
bpest_ciszterci_9_1

Szulimán szultán utolsó magyarországi hadjárata és halála

Az Úr 1566. évében a szultáni sereg Magyarország ellen támadt. Az ostrom alá vett két vár, Gyula és Szigetvár kapitányai hősiesen védekeztek. Ám végül Kerecsényi László a gyulai vár árulója lett, Zrínyi Miklós viszont mindvégig bizonyította rátermettségét, forró hazaszeretetét és bátorságát. A várat nem, de a haza becsületét sikerült megmentenie.

Zrínyi György, 1568 novemberén hármas lakodalomra hívta a királyt és ismerőseit.

Margit, Borbala és Orsika eljegyzése még atyjuk, Zrínyi Miklós éltiben megtörtént vala. A hármas házasságkötés eljövetelét György január 9-ére Mogyorókerékre adta hírül. Bár egyik menyeköző is nem úgy volt, az mint kellett volna. György egy leveliben azrul írt, hogy szerelmes hugát, Orsikát, Bánffy Miklóshoz, nem pedig Perényi Jánoshoz adta.

Új magyar király a trónon, I. Miksa.

Ferdinánd királyunk magas életkora és megrendült egészsége miatt 1563 június havának 6. napján Pozsonyban összehívták az országgyűlést. Augusztus 26-án tartották meg az ünnepi menet főpróbáját, mely nem kis károkat okozott a földeken. A koronázásra számos halasztás után 1563 szeptemberének 8. napján tartották a pozsonyi Szent Márton-dómban.

Fürdöi épülnek a töröknek Buda az nagy városában

1565-ben Arzalán budai pasa megkezdé épitését egy fürdőnek a nagy Dunának partján, a Nyulak-szigetének közeliben, emezt Szokoli Musztafa folytatá, ki ő néki utódja. Ezen Musztafa egy másik fürdőnek állítását is megkezdé 1566 évben az Gürz Eliász dombjának lábánál, mi az itten feltörő hőforrásokbul nyeri majd az vizet.

18 esztendö után beveégzödtek tanátskozási ama Concílium Tridentínumnak

Ülésezének amott egyházunknak nemes püspöki és össze is foglalták határozatik számos eretnek gyülekezetekrül ama decretának kánoniban, hasonlóképp megfogalmazák pedig megegyezésiket az ecclesiának fegyelméről. Köztük vala hazánkbul az János apát kolosmonostorrul, András tininni pöspök és Draskovits György pöspök ki Ferdinánd királyunkat képviselte.