-2 °
24 °

Kiadó:
Esterházy
Magyarország
Alapítvány
Szerkesztő:
bpest_gellert_10b

A besúgó, kinek híjában Veszprém még mostan is az oszmán markában volna.

Szigetvárott találák meg a magyar hon eddig ismeretlen hős emlékiratit, miben fellelék múzsájának kilétét: Kovács Etelka az, ki jelen vala Győrffy Lajos utolsó esztendejében, és ki mostan nyilatkozik nekünk a történésekről. Eme hiteles forrásokat feldolgozván, az alábbi a szívszorító történet.

Német béres katonák védik a magyar hon várait! Vajon helyes ez a hadászati felállás.

Az elmúlt években egyre jobban észrevehető, hogy a magyar várak védelmének már egy jelentős részét zsoldos német katonák védik. A legmagyobb baj ezzel, hogy a zsoldos katonák, akiknek nem a saját hazájukat kell védeni nem mindig tesznek bele mindent a munkába.

Tavalyi esztendőben a háromszorosára növekedett a marhacsempészetben elhalálozók száma

Ahogy tudjuk, hogy Magyarországnak nagy része így jut húshoz, viszont ezután, hogy ennyire veszélyes lett ez a munka lehet, hogy nagyon fel fog menni a húsnak az ára.

Pénzváltsággal mentik a Magyarok a templomaikat!

Ekkora gyalázatra még az oszmán kutyáktól sem számítottunk! Az oszmánok fittyet hányva a magyar vallási rendszerre, a Magyar hon tulajdon templomait bontják le, hogy megerősítsék várfalaikat.

Az elmúlt év során a frontokon egyre több halálos járvány-kitörés volt megtalálható.

Az 1566-os évben a magyar frontokon elterjedt egy úgy nevezett Morbus hungarycus, aminek az volt a legnagyobb hátulütője, hogy nagyon magas számban halálhoz vezetett.