-2 °
24 °

Kiadó:
Esterházy
Magyarország
Alapítvány
Szerkesztő:
papa_reformatus_10_1

Igne ferroque in choleram

Ama Cálvinista Intézmény hol 2 hete betéve lábát a cholera hatalmas pustitást hozva önön magával új intézcedésecet vezet be. El látogattunc a scholába hogy leirást adjunk önöcnec megcérdeztuek ama igazgatóságot a fejlett sabályok milétéröl. Ciccüncben résletezzük az intézmény rendeleteit a coetus tanácsait és a cholera cövetcezményeit.

Hittéc volna...?

Conrad Gessner a hírös-neves magister 30 estendöje egy baljós állatot notificált. Studiuma egy cilencfejü, nyálcás, puhány lényre vezette ami már cinézetével förtelmes undort váltott ci. Teoriája serint az élölény túlsaporulása ocozza a világ pustulását. A már soc ideje tartó háborúscodás és Agria eleste igazolja Gessner standpunctját.

Ama fecete bég és felesége cösöntötte az új év cezdetén a coetus seregét

Nádasdy Ferenc és Báthori Erzsébet látogatta meg pápai Illustris Schola gyermeceit. Nádasdy Ferenc és attya vagyonuccal segitettéc a reformácio terjedését hazáncban. Nádasdy Tamás az Új testamentum forditásánac viselte cöltségeit. A schola látogatása során a hadvezér csatái történeteivel ajándécozta a nebulocat cic szivéjjel fogadtác azt.

Járvány söpör végig a halottac cözött is

Marcali városában egy Péc azt beséli, feléledt a Varga. Megcérdeztüc e ritca esemény történéseiröl:,,Seginy Vargárol tévesen hittöc, bécére talált a cholera senvedései után. Aznap éjsaca felfesitette coporsóját s belöle cilépett, gyermecei iettöcben azt gondoltác maga Isten fia áll elöttüc ci feltámadott s áldást cértec töle"-mondta a Péc.

Háború a capucon belül

Tata városában hasnálatos petárdáccal sújtottyac le Pápa városa capuin. Micsa föherceg vezetésével immáron három naplemente óta ostromoljác bejáratát seretett városuncnac. Forrásoc biztositottác a hirt mely serint cülsö segedelem nélcül cell átvéselnünc városunc véres vesedelmét. Ments várunc a mi Urunc Istenünc fogja cezünc eme idöcben!