-2 °
24 °

Kiadó:
Esterházy
Magyarország
Alapítvány
Szerkesztő:
bpest_gellert_10a

Dicső emlékezeti az hősi Drégely viadalának:

Kerek 10 esztendeje történt ama szomorú eset mi szerint Drégely vára az török haramia kezébe került ám a Istentelen kutya számos veszteségeket szerzet az vár mellé. Hisz a dicső vitéz várkapítány parancsba adatá hogy öljék le az összes marhát amit az ellen elzsákmányolná. Ám ki is-e vitéz ki utolsó erejéig védte a hazát és hogy történtek a viadal?

Kapcsolat az betolakodokkal:

Dicső nemzetünk védelme érdekében a bölcs királyunk Ferdinánd új törvények létrehozását gondállá el az megszálló torok haramiákkal való barmi kapcsolatfenntartásával összefüggésben. Az érintkezés az oszmánokkal és az különféle csere-áru kereskedelem a jövő esztendő első havától kihágásnak tekintendő és az adott vármegye bírájától általa elítélendő.

Esztendő összegző:

Az idei évben Isten jóságából jobbágyainkat felettébb bőséges terméssel földjeiken. Azonban a rabló török hordák a termény egy részét így is elmarták az emberektől jószágaikkal és néhol gyermekeikkel egyetemben. Végvári vitézink sikeres portyázásai ölik ama török hadakat és az elvett zsákmányaikat vissza veszék és a jogos tulajdonosának adaták.

Az terjedő eretnekség:

Nemrégiben Luther hamis tanításai mellett felűté fejét egy újabb hamis vallástanító. Hitük szerves része Isten szertartásaink és szentségeinek megtagadása melyet nem hagyhatánk jó szemmel. Hisz az vallásunkban a hagyomány fontos ahhoz, hogy valóban Krisztus igaz útját kövesük.

Az szent liga helytálása:

Az török vész nem csak minket érint a világban. A többi keresztény nemzet mint Spanyolok és Franciák kik szint szent Liga tagjai. Vitézien helyt álltak ám nagy veszteségeket szenvedék. Négy esztendeje pedig a Baleár-szigetek adódtak a haramiák kezébe és küldték szolga sorba a kersztény lakosok.