-2 °
24 °

Kiadó:
Esterházy
Magyarország
Alapítvány
Szerkesztő:
rackeve_ady_10a2

Befürdenek - Álruhában szökött be a török fürdőbe

Igazságtalan kiváltság, hogy Buda földalatti kincsét, a hegyek gyomrából fakadó hévizet csak a törökök élvezhetik. Álruhában kerestük fel a nemrég átadott Jesil direkli ilidzsaszit, azaz a Zöldoszlopos fürdőt. El kell ismernünk, értenek az ízléses építkezéshez a hazánk földjét birtokló megszállók.

Nem merénylet -Villámcsapás miatt robbant fel a budai lőporraktár.

Felrobbant lőszerraktár ölt meg legalább 2000 embert pünkösd napján Buda várában. Ezen az éjszakán hatalmas vihar kerekedett és éjfélkor szemtanúk szerint villámlás gyújtotta be a lőport és okozta a robbanást. Zsigmond palotája melletti címertorony tele volt lőporral, így a robbanás az épületet darabokra szakította.

Szik-szó -Visszaszerezték a zsákmányt, kiszabadították a foglyokat.

1 évvel ezelőtt az oszmán sereg megtámadta a füleki bég vezetésével Szikszót és mikor elvonulóban voltak, akkor csapott le a magyar sereg. Prépostváry Bálint és csapata több mint ezer magyar foglyot szabadított ki és több, mint ötszáz törökkel számolt el. Ennek fényében nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez a portyázó hadjárat sikeresnek tekinthető.

Meghallgatás -Ernő főherceget nem hatja meg az országtanács

A nyár folyamán 152 szer küldte rabló csapatait Horvátországba és Szlavóniába a török. Ernő főherceg intézte a magyar hadügyeket. A pozsonyi országgyűlésen a rendek a király előterjesztésével szemben igen nagy ellenkezést fejtettek ki. A török támadásainak megszaporodása miatt azonban hozzájárultak a kétforintnyi hadisegély megszavazásához.

Marhavész -Ráckevéről csak később hajtják el a csordát a kór miatt.

Budától délre lévő faluban marhavész ütötte föl a fejét. A falut Ráckevének hívják, akkor vették észre ezt a betegséget, mikor egy gazdának 3 marhája is elpusztult, és azóta legalább 25 halt meg. Mondani sem kell, hogy ez milyen nagy veszteség a helyi gazdaságra nézve. Igyekeznek elszeparálni e falut a többitől, nehogy további károkat okozzon a kór