-2 °
24 °

Kiadó:
Esterházy
Magyarország
Alapítvány
Szerkesztő:
sarospatak_arpad_10a

Már nem marhahajtás, hanem törökhajtás

Micsoda béke ez Uraim? Miközben a másik földjét és kincsét óhajtják... Az Úr 1588. évében lőn szikszói diadalról, számolunk be mai számunkban. Ahol az terek megszerezné Szikszót és környékét, de az elestetik Rákóczi Zsigmond és serege által egy váratlan fordulattal, majd megnyeretik az reménytelennek mutatkozó vívás.

Kicsiny vár, nagy figyelem

Az kicsiny Komárom vármegyei gesztesi vár felrobbant a népszerűségtől! Az kiváló állása miatt védőrsége volt az tereknek. Huszár Péter hazafi végbelijei által az Úr 1588. évében október 27.-én lőn elfoglaltatik az vár, és kerek hónappal később felrobbantatott Ernő főherceg parancsa által. De az terek nem hagyja ezen vívást megbosszulatlanul…

Az cseles, ésszel szerzett fekete haszon

Uraim, egyre többen tesznek szert a csempészet fortélyaira, hiszen bőséggel jobban kifizetődtetik, mint az céhmester tökéletes munkája bármikor vala. Ez bekövetkeztetik az terek által, mely az Alföld sík pusztáin vámot szedtetik, s mivel az Alföld sövényein jobb dolga jószágnak s embernek nem vala, a legtöbb haszonért az terek átvertetik.

Nem az keresztény az ottomán ellene, hanem az főméltóságos pápa

Míg az római katolikusok feje hullik vala, az protestáns magyarok haja szála sem görbültetik. A szabad protestáns hit engedélyeztetik az müfti által több területen az Hódoltságban. Uraim, szabadabb a hitük az terek alatt, mint az keresztény királyunk jogara alatt! De az katolikust nem kíméltetik, s az kolostorok helyébe Belzebub mecsetjei állnak.

Jönnek s mennek mindkét oldalról, ámbár egyre több vérrel…

Az hazafi vitézek és az terek portyázása az mi országunkban egyre több vala. Uraim, ha az előző rovataink elolvastatik maguk által, látják az számát. Pusztítóbb fegyverek által vívnak vala. Vitéz kezében nem kardot láthatnak uraim, ha nem zászló, akkor puska viseltetik. Végjeink se az múltból valók, bővel szabályosabbak, hasonlítanak a hatszögre.