-2 °
24 °

Kiadó:
Esterházy
Magyarország
Alapítvány
Szerkesztő:
sopron_berzsenyi_10_2

Gyászol a magyar nemzet

Zrínyi Miklós Kursanec erdejében társaival vadászván halálát lelé egy vadkan által. ,,Azon évődöm, bátyám halála nem véletlen műve vala.”- mondá Zrínyi Péter. Ezt cáfolván Guzics Miklós így felelt: ,,Nincs ok a kételkedésre, a sérülések bizton igazolják a tragédiát.” Felvetül a kérdés, ez miképp esett valójában?

A ma hősei

Mint az már szokvány, ismét egy elemi főt sajtónkba veszünk. Ezen egyén kiváló érzékű a harcászat terén. Tudniilik Miksa Emánuel mikor 1683-ban a török Bécs várát vevé köztüzébe, szövetségeseivel sikerrel visszaveré az oszmánt. 86-ban pedig Budát óvá meg. A vitéz révén 345 török jutá rabszolgasorba. Mit hozhat még eztán a sors a ,,Kék hercegnek"?

Talány a török berendezkedésről, beágyazódásról

1. Ki vagyon a kádi? 2. Honnét származék a katonaság fedezettje? 3. Szultáni birtok másik nevén. 4. Azon várak egyike amelyeket 1566-ban foglaltak el. 5. A személy, ki az adót szedi. 6. Az őslakosok kötelezettsége ennek fizetése. 7. Könnyű fegyverzetű gyalogos katona. 8. Mely rangú személy vezeti a közigazgatást és az adószedést?

Küllem és jellem

A búcsúra sok nép összegyüle. Legszebb a holtnak felesége Löbl Mária s sógornéje Frangepán Katalin. Ruhájuk díszített, kidolgozott, anyaga selyembrokát. A fivér zekéje széles, vége feltűrt s hímzetes.

Veszélyben a haza

Végváraink hatalmas veszélynek valának kitéve. Mi lesz ha az utolsó is elesik? Mihez folyamodik akkor a nép? Nem sok mit tehetnénk már, mint fohászkodunk a teremtőhöz. Nem hagyhat magunkra ezekben az időkben. Kérünk mindenkit, aki csak teheti küldjön élelmet s katonát, mert most a haza a tét. A mi hazánk.