10 °C
18 °C

Kiadó:
Esterházy
Magyarország
Alapítvány

Szerkesztő:
gyor_revai_10f1

Közös cél, eltérő gondolatok

Magyarország gazdasága rendkívüli iramban fejlődött az utóbbi évtizedek elteltével. Mindez néhány hazafi hősnek köszönhető. E czikkely két tekintélyes magyar daliáról szól, kik mindent megtettek hazánk megszépítéséért. Mindezek ellenére vita és viszály jellemezte kapcsolatukat. E két személy nem más, mint Kossuth Lajos és gróf Széchenyi István.

Továbbra is pusztít a cholera országszerte

Újra harczban áll a nép a pusztító cholerával, ámde a helyzet csak rosszabbodni látszik. Volt ugyan pár esztendő, mikor a betegek száma kevesedni látszott, viszon komor és sápadt arczok leptk el újra az ország minden területét. Az utczák újra üresedni kezdtenek, majdan újfent eluralkodott a letargia mindenütt. Istenünk, könyörülj rajtunk!

Hatalmasra duzzadt a peregrinusok száma az új indóháznak köszönhetően

A Pest-budai indóház 1846-os megnyitása óta a vasútvonalat hasznáni kívánók száma szakadatlanul növekszik az ide látogató országjárók számával egyetemesen. Több inzsellér fejezte ki aggodalmát, miszerint az indóház nagymértékű használata miatt mérete szerfelett parányinak bizonyúl. Előre bocsátották, hogy pár esztendőn belül bővítésre lesz szükség.

A Pest-budai árvíz emlékére

Immáron tíz esztendeje, hogy 1838. első évnegyedében, marczius hónapban a Duna folyó kiöntött. Wesselényi Miklós bőlcs hazafi akkor tucatnyi polgár életét mentette meg merész tettének köszönhetően. A mostani helyzetre tekintve az látszik következtetni, hogy félelem nélkül lehetünk, újabb elöntés nem várható, a megelőző intézkedéseknek hála.

A pesti orvosi iskolában immáron magyari nyelven zajlik az edukáció

Az 1848. évi áprilisi törvény kinyilvánítá pesti orvosi univerzitás függetlenségét. Az országban ugyan már négy esztendeje hivatalos a magyar nyelv, a pesti orvosi univerzitás felső edukációjának nyelve csak napjainkban módosúlt. Több magiszter fejete ki daczát a változással szemben, ugyanis számos diák és pedagógus nem beszéli a nyelvet.