10 °C
18 °C

Kiadó:
Esterházy
Magyarország
Alapítvány

Szerkesztő:
bpest_zrinyi_9d

Egy kastély szellemisége

Újabb nagylelkűségének bizonyítékát adá Podmaniczky János. A' Pest határától néhány mérföldnyire megújított Bujanovszky kastélyba költözvén a báró elhatározá, hogy a közelébe álmodja a magyar a civilisált nőnevelés egy intézményét. A' Teleki Blanka isnspirálta intézetbe a báró úr felügyelete mellett hamarosan beköltöznek az első növendékek.

Álszent a' Védegylet!

Az magyar iparosodás ótalma érdekében alkotott egylet constitutioja alapján csak magyar honban készített termék használandó általuk. Kezünkbe került egy kitűző, amit nyomorult költőcskéjük, Petőfi felejte báljukon. Bevizsgáltatánk, s bécsi munkának tűne! Tovább vizslatunk a Kancellár Úr által méltán felségárulásnak nevezett szervezet után!

Kossuth, a tolvaj?!

A' Pesti Hírlap hajdani dicsfényének rombolása okán meneszték az egykori börtöntölteléket! Most a Hetilapban szór mirenyt a' nagybecsü magyar közvélemény elébe, hogy félrevezessen minden nemes érzelmű Honfit és Honleányt! Czikkünkből kiviláglik e' libernyákot viselő bajkeverő minden ármánya, aki egykor árvák pénzével fizeté kártyadósságát!

Csak magyarul

Az Úr megtestesülésének 1844. évének Szent András hava elhozta nékünk, hogy mindennemű törvényczikkelyek már most is magyar nyelven alkottatnak! Az orszaggyülés nyelve is kirekesztöleg a' magyar lészen, sőt ő Felsége leiratai, előadások stb. is magyar nyelven adatnak ki ezentúl! Míveljük nyelvünket! Döbrentei Gábor király főtanácsos rovata.

Újabb botrány a levitézlett színésznő körül

Egyre elviselhetetlenebb az avítt játékstílusáért az Pesti Magyar Színháztól kiebrudalt Kántorné! Ezúttal lakótársát, a' szépreményű Laborfalvi Rózát zsenírozta addig, hogy az elszökött tőle. E' hajdani cselédlány immár nem játszhatja a dámát! Lehet, hogy jegyet fog árulni, de házmesternő vagy szakácsné is lehet belőle! Sic transit gloria mundi!