10 °C
18 °C

Kiadó:
Esterházy
Magyarország
Alapítvány

Szerkesztő:
sarospatak_arpad_10b

A hóbortos grófnő

Fővárosunkban valahára egy, olly derék nőnevelő intézet keletkezett, mellynek feladata leend, nemcsak művelt, jó erkölcsű hölgyeket, hanem nemzeties irányánál fogva derék, lelkes honleányokat is képezni. E jeles nőnevelő intézet tulajdonosa egy főrangú magyar hölgy, ki csupán ügy iránti szeretet- s szenvedélyből vévé pártolás alá az intézetet.

Halált hozó orvosok

Semmelweis Ignác pünkösd havában fogalmazta meg Bécsben azt, hogy a gyermek ágyi-láz kiváltói a szülészek. Midőn felismerte, hogy ő maga és medikusai hordozzák a halálos kórokozót a szülterembe, bevallta: „jóhiszeműen tettem, de gyilkoltam". Nem csak az okára jött rá, hanem a megoldására is, mellyel a halálozások száma pár hó alatt megfogyatkozott.

Újszerű női alak az irodalomban

Ez esztendőben jelentetett meg az angol Currer Bell Jane Eyre czimü regénye, melly rögvest kiterjedt hirnévnek örvendhetett. Egy nevelőné hányatott sorsát láttatja, kinek a szerelemről való lemondásról kell döntenie. Nem a szokványos környezetbe helyezi el a czimszereplőt, és a női irodalmi jellemnek egy teljesen új arcát formálta meg.

Divatharsona

A szeszélyek istennője – a divat – változékony levén ugyan, épen minden héten azonban ő istensége sem változik. Fő elvekben, bizonyos sarktörvényekben néha hónapok - sőt több esztendőn keresztül megmarad, csak az apróbb árnyéklatok, a nuancirozások azok, mikben naponként változik. Minap a Princess szabású ruha újdonsága lepte meg a divatharsonát.

Emlékezzünk!

Ő az, ki négy év alatt hat eredeti s egy fordított szinművel gazdagítá irodalmunkat. El kell ismernünk, hogy fogyatkozásai, tévedései daczára is határozott költői egyéniség volt, aki drámaíró kortársait sikerekben felülmulta, mert korának leghűbb s legjellemzőbb szószólója volt. Az egész országot megrendítette Czakó Zsigmond halálhíre.