Régi és mai városképek

Orienteló érdekességek az Estöri fordulókhoz

Régi és mai városképek

A közreadott segítő anyagok orientáló céllal készültek az Estöri versenyzők számára. Nem szerkesztettük, nem designoltuk, inkább egyfajta adatválogatás. NE FELEJTSÉTEK! Országos hírértékű tudósítást/históriát várunk, amit majd a kalendáriumotokba beépítetek, de fontos lehet az olyan téma is,- a fentieken belül- amely egy-egy régió/város stb. történéséről tudósít. Első két anyagunkat Facebook zárt Versenycsoportban osztottuk meg. A többit honlapunkon külön cikkekben adjuk közre.

3. rész

#orientáció –* Régi és mai városképek

Pápa várának megerősítése

Ez a rész akár a középdöntős felkészülésként is megállja a helyét, hiszen itt már kicsiben a múltat köti össze a mával.

„Az várat pusztán találtam, városát épületlen, igen megbúsulék rajta. […] Ez időközbe megismerém és jól eszembe vevém, hogy ez kevés néppel nem vagyok elég az nagy puszta Pápa városának oltalmára és megtartására és hitvány palánk mellett, elhagyám az vár épületeit, az várost kezdém először építeni, honnét az várat óltalmazzák. Az várost kissebben szakasztám, palánkját fölállítám, fonatám és sároztatám gyorsasággal, azután az árokját is megásatám. […] Azután az vár környül való hitvány palánkot is jó bástyákkal második esztendő fordulatjában Isten segítségével újolan megépítém jó módon, sok gondviselésemmel és szorgalmatosságommal.” (Martonfalvay Imre)


A vár és a város képe egy 1617-ben készült színezett metszeten

Pápa a 16. században a Tapolca-patak bal partján terült el. A patak vizét tóvá duzzasztották, mind a belső, mind a külső vár körül árok húzódott. Kőből csak a régebbi belső vár és a kapuk épültek. A külső várfalak palánképítmények voltak, melyeket úgy alakítottak ki, hogy kettős cölöpsor közé földet döngöltek, a földet vesszőfonattal erősítették és kívül sárral tapasztották.


Forrás: Martonfalvay Imre (1510-1591) Somogy megyei kisnemes volt, Török Bálint servitora. Fennmaradt feljegyzéseiből való a részlet. Beszámol Pápa városának és várának 1543 utáni megerősítéséről.