Elérhető az ESTÖRI 2017/2018-as új versenykiírása

Augusztus végével szinte valamennyi magyarországi gimnáziumba és szakgimnáziumba eljutott az idei év versenyfelhívása

Elérhető az ESTÖRI 2017/2018-as új versenykiírása

ESTÖRI – KREATÍV TÖRTÉNELMI VERSENY

Esterházy kreatív történelmi tanulmányi verseny a gimnáziumok és szakgimnáziumok 10. osztályos tanulói számára

2017/2018-as tanév témakiírása:

Vendégségben az Esterházyaknál – Barokk ünnepek a 18. században

VERSENYKIÍRÁS

Az Esterházy Magánalapítvány meghirdeti a komplex ESTÖRI – KREATÍV TÖRTÉNELMI VERSENY részvételi feltételeit, követelményeit, a lebonyolítás rendjét, időpontjait.

1. Általános tudnivalók

1.1. A rendezvény szervezője: Esterházy Magánalapítvány

A kismartoni (Eisenstadt, Ausztria) székhelyű Esterházy Magánalapítvány kiemelten fontosnak tartja, hogy Magyarországon végezzen olyan közhasznú, ezen belül kulturális, oktatási, közismereti tevékenységet, melynek középpontjában a történelmi múlt megismerésének elősegítése, a kulturális örökség védelme, a hagyományok ápolása áll. Az alapítvány 2017/18-as tanévben immár második alkalommal szervez országos történelmi versenyt.

1.2 A verseny célja

A verseny célja, hogy a tanulók önálló ismeretszerzés, kutatás segítségével megismerjék az Esterházy család történetét, Magyarország történelmét, a korszak kultúráját és életmódját. A verseny hangsúlyos feladatának tekinti, hogy olyan új irányvonalat mutasson, mely teret enged a fiatalok kreativitásának. A résztvevő fiatalok tehetségükkel, koruknak megfelelő digitális eszközeikkel és ismereteikkel oldják meg a verseny feladatait.

1.3 A versenyben való részvétel feltételei

A versenyre a gimnáziumok és szakgimnáziumok 10. osztályos tanulói jelentkezhetnek 3 fős csapatokban. A csapatok nevezéséért, a versenyen való részvételi lehetőség biztosításáért és a diákok szakmai felkészüléséért az osztály/intézmény kapcsolattartó tanára felel. Egy iskola több csapatot is nevezhet. A csapatok összetételét a kapcsolattartó tanár a jelentkezési időszak alatt — a Versenybizottság előzetes értesítése mellett — módosíthatja. A csapattagok kiválasztásakor fontos szempont, hogy a csapatok — de legalább egyes csapattagok — képesek legyenek a hagyományos forráskutatási és elemzési eredményeket különböző multimédiás eszközök segítségével kreatív módon megjeleníteni. A diákok a feladatok kreatív részében többek között kép és videó tartalmak mobil eszközön történő egyszerű készítésével és megosztásával az okostelefon és a közösségi média funkcióinak felhasználásával (Facebook, Instagram, Snapchat, Youtube csatornákon keresztül) mutathatják meg tudásukat.

1.4 A jelentkezés módja

A csapatok nevezése szeptember 10-től október 6-ig online módon, díjmentesen történik a www.estori.hu regisztrációs felületen. A sikeres jelentkezést követően a verseny közösségi felületein azonnal, honlapján pedig a regisztrációs időszak végét követően (október 6. után) számos információt találnak a versenyre jelentkezett csapatok.

1.5 A verseny szervezésének általános elvei

A verseny szakmai felelőse az Esterházy Magánalapítvány. A verseny fordulói – az első online forduló kivételével – nyilvánosak. A verseny online, írásbeli, szóbeli és gyakorlati versenyrészeket tartalmaz.

A verseny alapja az ajánlott szakirodalomban végzett kutatói munka.

1.6 A vetélkedő fordulói

A verseny 3 fordulós.

Az egyes fordulók értékelése önállóan történik, az elért pontszámok nem adódnak össze.

1.6.1 Az első forduló

Két részben 2017 őszén

Forma: online kvíz kitöltése október végén, illusztrált esszé és kreatív instagramos kép készítése november-december folyamán

A verseny első fordulójának kvíz feladata online zajlik, a feladatsort a Versenybizottság állítja össze. A feladatokat a verseny honlapján, úgynevezett „időzáras feladatlapon” kell megoldani október végén. Amikor a csapat elindítja a feladatlap kitöltését, akkor meghatározott idő áll rendelkezésre a megoldáshoz. A javítás központilag, a Versenybizottság szakmai felügyelete mellett történik. Az online fordulóra a diákok az előre meghatározott szakirodalomból készülhetnek fel. Az első fordulóban két további kreatív feladat vár azokra a csapatokra, akik sikeresen teljesítették az online kvízt és ezáltal versenyben maradtak. 4-5 oldalas történeti esszét kell megírniuk és eljuttatniuk, amelynek tartalma: Kreatív illusztrált esszé a XVIII. századi Esterházyakról. A második kreatív feladat: Mutatkozzanak be a csapat tagjai az Instagramon! Készítsenek egy-egy fotót csapatukról a verseny témakiírásához a korszaknak (18. század) megfelelő stílusban.

Az első forduló részletes feladatleírásáról a regisztrációs időszakot követően, október 6. után értesítjük a csapatokat. A szakirodalom ezt követően honpalunkon (http://www.estori.hu/) elérhető lesz.

A második fordulóba – a Versenybizottság döntése alapján – 24 csapat jut tovább. Ettől a számtól a Versenybizottság – amennyiben az eredmények alapján indokoltnak látja – eltérhet. Az első forduló eredményeit, a második fordulóba továbbjutó csapatok névsorát, valamint a második fordulóra kitűzött feladatok témáit 2018. január elején kapják meg a továbbjutott csapatok.

1.6.2 A második forduló (középdöntő) szabályai

Tervezett időpont: 2018. február 20-21. (csapatonként egy nap)

Tervezett helyszín: Budapest, az MTA Könyvtárának előadóterme

A második fordulóba továbbjutó csapatok és felkészítő tanáruk részére az utazási

költségeket az Esterházy Magánalapítvány állja.

Forma: szóbeli prezentáció és gyakorlati feladat (kreatív videó)

Ebben a fordulóban egy kreatív prezentációt kell előadniuk a csapatoknak az előre közzétett és feltöltött ismeretanyag alapján. A második feladat egy kreatív videó tartalom létrehozása, amelyben a csapatok egy – a versenykiírás témakeretén belül – tetszőlegesen választott témát dolgoznak fel pár percben.

A középdöntő helyszíni digitális bemutatójához szükséges informatikai hátteret a Versenybizottság biztosítja. A második fordulót a Versenybizottság által felkért zsűri helyben értékeli. Elsősorban a szóbeli, másodsorban a kreatív gyakorlati versenyrészen elért eredmény dönt.

A második forduló alapján 12 legjobb eredményt elérő csapat vehet részt az országos döntőn Kismartonban. Ettől a számtól a Versenybizottság – amennyiben az eredmények alapján indokoltnak látja – eltérhet. 

1.6.3 A harmadik forduló, országos döntő szabályai

Tervezett időpont: 2018. április 18. (április 17. délutáni érkezéssel)

Helyszín: Esterházy-kastély, Eisenstadt/Kismarton, Ausztria

A harmadik fordulóba továbbjutó csapatok és felkészítő tanáraik utazási, étkezési és szállásköltségeit az Esterházy Magánalapítvány biztosítja.

Forma: szóbeli, írásbeli és gyakorlati versenyrészek.

Résztvevők: a középdöntő 12 győztes csapata.

A harmadik fordulót a Versenybizottság által felkért zsűri helyben értékeli.

A döntőn résztvevő csapatok egyrészt az előre kiküldött feladatkiírás és segédanyagok alapján otthon elkészített versenyfeladatukkal szerepelnek, másrészt a helyszínen oldanak meg szóbeli és gyakorlati jellegű kreatív feladatokat. Gyakorlati feladataikat egy egyedülálló történelmi környezetben, az Esterházy-kastély Haydn Termében különböző előadási módokkal és eszközökkel kell prezentálniuk a zsűri előtt.

Az egyes fordulókra elkészített versenymunkákat az Esterházy Alapítvány saját tulajdonának tekinti.

A verseny díjazása: 

A középdöntőbe jutott valamennyi csapat ajándékcsomagban részesül, ezen kívül a döntő valamennyi résztvevője emléklapot vehet át. A döntő első három helyezettje informatikai és audiovizuális eszközöket kap jutalmul (közöttük Apple eszközöket). Az első három helyezett csapat tagjai külön jutalomként a II. Esterházy Summer University (ESU) szakmai táboron vehetnek részt 2018. június végén-július elején Kismartonban, illetve Fraknón.

További információ:

Estöri Team

E-mail: info@estori.hu

Web: www.estori.hu

Facebook: https://www.facebook.com/estoriverseny

Instagram: https://www.instagram.com/estoriverseny/

Youtube kisfilm: Estöri Verseny 2017/2018